Sunday, January 17, 2021
  ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า: หน้าหลัก
 

 

ประกาศการขอรับบริการเงินทุนหมุนเวียน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์สินเชื่อ หากมีเจ้าหน้าที่เรียกรับค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์สินเชื่อ โปรดแจ้ง กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียน โทร.022024409

  Minimize

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการระบบงานข้อมูล 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 063-272-2461 , 02 202 4502, 02 202 4480

 
 

 

 

  Minimize

 เพื่อนแท้ผู้ประกอบการ ให้บริการสินเชื่อ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจสู่ความยั่งยืน

Linkระบบเงินทุน Minimize

อัตราดอกเบี้ย Minimize
Links ที่น่าสนใจ Minimize
Copyright 2008 by My Website