เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียน โทร.02-202 4409-10
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ)วันที่ 24 เมษายน 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ)10 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (3 เมษายน 2566)
 ประกาศ รับสมัครงานบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (22 กุมภาพันธ์ 2566)
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ(วันที่ 5 สิงหาคม 2565)
 ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา
 ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการจำนวน 2 อัตรา
 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี