เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
กลุ่มงานเงินทุนหมุนเวียน โทร.02-202 4409-10
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ (คลิกใบสมัคร)
ประกาศ รายชื่อขึ้นบัญชีรับการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่งนิติกร
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่งนิติกร
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักนิติกร (10/12566)
ประกาศ รายชื่อขึ้นบัญชีรับการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศ ขยาย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี