ติดต่อเรา

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

   1.กลุ่มบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มบริหารเงินทุน(ชั้น 4)
   สำนักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพมหานคร)
   ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทรศัพท์ : 0-2430-6865-66 ต่อ 1051 หรือ 1052
   E-mail : credit@dip.go.th http://credit.dip.go.th
   วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   2.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่
   (เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำ พูน แพร่ น่าน ลำ ปาง)
   158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
   โทรศัพท์ : 053-245361-2 โทรสาร : 053-248315
   E-mail : credit-ipc1@dip.go.th
   วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   3.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2 จังหวัดพิษณุโลก
   (สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก)
   292 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมืองสุโขทัย นครสวรรค์ ต.บ้านกร่าง 
   อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ : 086-5918858 โทรสาร : 02-2024492
   E-mail : credit-ipc2@dip.go.th

 

   วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
   ระยะเวลาเปิดให้บริการ
  4.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 3 จังหวัดพิจิตร
  (กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง)
  200 หมู่ 8 ถ.เลี่ยงเมืองท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
  โทรศัพท์ : 056-613161 โทรสาร : 056-613559
   E-mail : credit-ipc3@dip.go.th
  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   5.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จังหวัดอุดรธานี
   (หนองบัวลำ ภู เลย หนองคาย บึงกาฬ)
   399 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ (อุดรธานี- ขอนแก่น) ต. โนนสูง
   อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
   โทรศัพท์ : 042-207232 โทรสาร : 042-207240
   E-mail : credit-ipc4@dip.go.th
  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   6.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 5 จังหวัดขอนแก่น
   (กาฬสิน มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร นครพนม)
   86 ถ.มิตรภาพ ต. สำ ราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   โทรศัพท์ : 043-306853, 043-306590-3 
   โทรสาร : 043-306874
   E-mail : credit-ipc5@dip.go.th
   วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   7.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 จังหวัดนครราชสีมา
   (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
   333 ถ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
   โทรศัพท์ : 044-419622 ต่อ 600
   E-mail : credit-ipc6@dip.go.th
   วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   8.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี
   (อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร)
   222 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
   โทรศัพท์ : 045-314216-7, 045-313482
   โทรสาร : 045-311987
   E-mail : credit-ipc7@dip.go.th
   วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   9.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 จังหวัดสุพรรณบุรี
   (นนทบุรี ปทุมธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
   พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
   117 หมู่.1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำ ยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
   โทรศัพท์ : 035-545513, 086-376950, 061-4194403
   โทรสาร : 035-441030
   E-mail : credit-ipc8@dip.go.th
   วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   10.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 จังหวัดชลบุรี
   (ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
   67 หมู่.1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
   โทรศัพท์ : 038-784064-7, 038-261202
   โทรสาร : 038-273701
   E-mail : credit-ipc9@dip.go.th
   วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   11.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   (กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง)
   131 หมู่.10 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
   โทรศัพท์ : 077200395-8, 077-200448-9
   โทรสาร : 077-200449
   E-mail : credit-ipc10@dip.go.th
  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
   สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
   ระยะเวลาเปิดให้บริการ
   12.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 จังหวัดสงขลา
   (ปัตตานี นราธิวาส สตูล ยะลา)
   165 ถ.กาญจนวณิช ต.น้ำ น้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
   โทรศัพท์ : 074-218004 โทรสาร : 074-211904
   E-mail : Credit-ipc11@dip.go.th
   วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
   ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.